Saltear al contenido principal
931577857 [email protected] C/ President Companys 14, Santa Coloma de Gramanet ÀREA D'EMPLEATS ÀREA DE PROVEÏDORS

Afegir usuari

FORMULARI PER AL MENJADOR DE L'ESCOLADADES PERSONALS DE L'ALUMNE


Al·lèrgies i intoleràncies:

Pren algún medicament ?

Malalties més freqüents


Dies:

ES

Missatge particular

CONSENTIMENT RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS CLIENTS Autoritzo FELS & DEIS, SLU de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de data 27 d'abril de 2016, a:

Tractar les dades personals recollides per diferents motius:

  • Contacte i gestió de la prestació del servei.
  • Dades al·lèrgies per a la correcta prestació del servei.
  • Enviament correu electrònic, com a mitjà de comunicacions entre l'empresa i vostè per a un millor servei, així com l'enviament d'informació corporativa, ofertes comercials, descomptes, promocions dels productes i serveis de FELS & EIS, SLU, i seran incorporades en els fitxers de dades de caràcter personal el titular FELS & EIS, SLU i que ha estat degudament registrat davant l'AEPD, i inclosos en el registre d'activitats de tractament portat per l'empresa.

Les seves dades es mantindran en aquests fitxers mentre duri la relació comercial, i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats o, alternativament anonimitzades

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a continuació s'expliquen:

Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què FELS & EIS, SLU està subjecta per la seva activitat.

Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que FELS & EIS, SLU hagi contractat, i amb els quals té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

Si en el futur FELS & EIS, SLU realitzés altres cessions de dades personals, l'informarà oportunament.

Així mateix, l'informem que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, i limitació al tractament, aportant còpia del seu DNI a l'adreça postal C / President Company, 14 - CP 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) o enviat un correu electrònic a [email protected]


Volver arriba